LightWEB
Startside

Historien    Nasjonalparksenteret    Arrangement    Utleie    Aktiviteter    Severdigheter    Overnatting   

LightWeb
 

Nasjonalparksenteret er et flott utgangspunkt for opplevelser i fjellheimen rundt Kvikne. I nasjonalparksenteret kan du oppleve utstillingen "Spor". Denne utstillingen tar deg 10.000 år tilbake i tid, og frem til kobberverkets storhetstid på 16- og 1700 tallet.

I andre etasje av senteret kan du finne informasjon om verneområdene rundt Kvikne: Forollhogna nasjonalpark, Knutshø landskapsvernområde samt Grøntjønnan og Sørsjøen naturreservat. I tillegg kan du lese om Samiske spor i Forollhogna.

 
Forollhogna nasjonalpark (også kalt Gauldalsvidda) er et åpent og relativt uberørt fjellområde på grensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Nasjonalparken er på 1059 km2 og berører 6 kommuner.

Området har et variert plante- og dyreliv og en livskraftig villreinstamme og aktivt landbruk med dyr på utmarksbeite. Her finnes svært gode biotoper for rype. Gjennom generasjoner har fjellområdet vært viktig for jakt, fiske og fangst og som viktig beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonalparken. Forollhogna-toppen (1332 m.o.h) er et landemerke i fjellområdet som ellers er preget av slake, rolige og lettgåtte fjell. Området er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsliv.

Formålet med vernet av Forollhogna er tredelt:
  • Å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  • Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme
  • Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag

Forollhogna nasjonalpark og 8 tilhørende landskapsvernområder ble vernet 21.desember 2001. Nasjonalparken berører 6 kommuner: Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag og Os, Tolga og Tynset kommuner i Hedmark. Røros kommune er kun berørt av landskapsvernet. 

 

Knutshø landskapsvernområde er et norsk landskapsvernområde på Dovrefjell, øst for Drivdalen og E6. Området ble opprettet i mai 2002 i forbindelse med etableringen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark; og er på 908 km². Området ligger i kommunene Oppdal; Folldal, Tynset og Dovre.

Formålet med landskapsvern-området er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

 
 
 
 
 
Hovedmeny:
 
 
Program 2017
 
 
Aktiviteter på gården
 
 
Leie av senteret
 
 
Historien
 
 
Nasjonalparksenteret
 
 
Andre severdigheter på Kvikne
 
 
Overnatting på Kvikne
 
 
Om stiftelsen Vollan gård
 
 
Reisen hit
 

 

 Adresse: Vollan Gård, 2512 Kvikne - Tlf: +47 992 74 943 - epost: vollangaard@kvikne.no - www.vollangard.no

 


 

© LightWeb